Poštová banka

Poštová banka

Poštová banka nahradila všetky systémy na obsluhu klienta jedným „omnichannel front-endom“.

 

Klient: Poštová banka
Obchodná sieť: 44 pobočiek a 1500 pôšt
Veľkosť: 1 000 000 retail klientov

 

Vytvorili sme funkčný dizajn nového omnichannel front-endu, ktorý v Poštovej banke nahradil všetky existujúce systémy na predaj produktov a obsluhu klientov.

 

Detailne sme analyzovali bankové a predajné procesy, aby sme dokázali vytvoriť čo najlepší zážitok pre používateľov.

 

Vybraná bola technológia Bootstrap framework, vďaka ktorej sme dodali klikateľné dizajny obrazoviek s HTML, CSS a JS kódom. Všetky dizajny sú responzívne a optimálne zobrazované na rôznych rozlíšeniach PC, notebookov a tabletov.

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA