Leoni

Leoni

Komunikačný softvér a dotykové obrazovky vo výrobnej prevádzke.

 

Klient: Leoni
Segment: Výroba káblov a optických vlákien
Počet zamestnancov: 75 000

 

Vo výrobnej prevádzke bolo žiadúce zásadne zlepšiť a zjednodušiť spôsob akým sa pracuje s informáciami rôzneho druhu. Od zobrazovania štatistík aktuálnej výroby, konkrétnych úloh pre zamestnancov na danej zmene, pracovných návodov a postupov, alarm manažmentu až po jedálny lístok a odchody autobusov.

 

Vytvorili sme prototyp integrovaného hardvérovo-softvérového riešenia s použitím dotykových obrazoviek, autentifi kácie čipovými kartami a softvéru prispôsobeného na mieru pre klienta.

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA