Testovanie softvéru

Testovanie softvéru je mimoriadne dôležité a nemalo by sa podceňovať. Vykonávame celú škálu testovaní a výsledky vždy dopĺňame podrobnými správami, zoznamom chýb, grafmi výkonnosti a odporúčaniami na zlepšenie.

End-to-end testy
Zátažové testy
Performačné testy
Penetračné testy