Projektové poradenstvo

Sústreďte sa na svoje podnikanie a IT časť projektu prenechajte našim odborníkom. Rozsah sa môže líšiť. Môžeme byť technickým poradcom, dohliadať na vývoj alebo zastať pozíciu vášho CTO a prevziať plnú zodpovednosť za celý projekt.

Audit a analýza
Návrh technológií
Dohľad nad vývojom
Reporty