Archive

Komunikačný softvér a dotykové obrazovky vo výrobnej prevádzke.   Klient: Leoni Segment: Výroba káblov a optických vlákien Počet zamestnancov: 75 000   Vo výrobnej prevádzke bolo žiadúce zásadne zlepšiť a zjednodušiť spôsob akým sa pracuje s...

Read More

V Brose sme okamžite znížili náklady na prepravu hotových výrobkov o 33%.   Klient: Brose Odvetvie: Automobilový priemysel Počet zamestnancov: 24 000   Vytvorili sme riešenie, ktoré optimalizuje internú logistiku hotových výrobkov z viacerých výrobných liniek....

Read More

Poštová banka nahradila všetky systémy na obsluhu klienta jedným „omnichannel front-endom“.   Klient: Poštová banka Obchodná sieť: 44 pobočiek a 1500 pôšt Veľkosť: 1 000 000 retail klientov   Vytvorili sme funkčný dizajn nového omnichannel front-endu,...

Read More